مهمانی سال نو چینی Sunnex 2021

2021-02-01

خوشحال می شویم سال نو چینی را با Sunnex داشته باشیم!

در تاریخ 30 ژانویه 2020 ، دفتر Sunnex یک مهمانی بوفه در دفتر شنژن برگزار می کند.
ممکن است سال نو بسیاری از چیزهای خوب و نعمت های غنی را برای مشتریان ما و همه کسانی که دوستشان دارید به ارمغان بیاورد!